Recension Galleri Thomassen Göteborgsposten

Recension Galleri Thomassen Göteborgsposten

RECENSION I GP

“Fantasin är konstens hörnsten och för att den inte ska tappa sin trovärdighet behöver den ständigt levandegöras och utvidgas. På Galleri Thomassen kan man nu ta del av spännande exempel på sådana strävanden.”

Fin recension i GP skriven av Sara Arvidsson.

Läs hela artikeln här: https://www.gp.se/kultur/kultur/recension-ekta-p%C3%A5-galleri-thomassen-1.79318944