Recension Galleri Thomassen Omkonst Juri Markkula

Recension Galleri Thomassen Omkonst Juri Markkula

Recension i Omkonst – Minimalistisk interferens och memes

“I Juri Markkulas utställning Secular Light glänser de minimalistiska verken med en sorts dov kitsch. En 3D-utskriven kopia av dopfunten från Etelhem kyrka på Gotland tar upp entrérummet. Ornamentiken innehåller tidig kristen bildkult blandad med viktingatida konstelement, en brytpunkt i övergången mellan trosuppfattningar. Även de till synes helt abstrakta verk som presenteras tar sin utgångspunkt i kyrkan, men titeln på utställningen pekar mot att det inte handlar om tro.
Här finns två typer av verk med samma förföriska yta, ett slags måleriskt objekt av polyuretan och verk i upplaga på papper. Gemensamt är ytan av interferenspigment som gör att färgen skiftar beroende på ljusriktning, vilket inbjuder till en dans runt objekten för att fånga alla nyanser. Galleristen beskriver verken på papper som målningar, varje målning är ett original men finns i en upplaga på fem. ”

Läs mer av Marcus Appelbergs recension här