Recension: Masters in Craft

“Få institutioner är viktigare än konstnärliga högskolor när det gäller att ta tempen på eller som besökare informera sig om vad som sker inom dess olika verksamhetsfält. Mina förväntningar har därför alltid varit höga på HDK-Valands masterstudenters årliga examensutställning av konsthantverk. Utan att överdriva konstaterar jag att de infrias med råge även i år och till framgången hör att studenterna äntligen givits möjlighet att ställa ut i en genuin gallerimiljö. ”

Läs recensionen här