Ruben Risholm på Katrinehamns Konstmuseum

Ruben Risholm är årets mottagare av Katrinehamns Konstmuseums stipenie med motivieringen

“Ditt material är i första hand trä, skulpturer och reliefer, och då utgår du från hela trädstammar av olika slag skriver du. Själva materialets historia tar du med in i arbetet och det kan både styra och begränsa processen. Keramik och teckning hör också till dina redskap i ditt konstnärliga berättande och tillsammans med trä ger de olika ingångar i ditt arbete.”

Utställningen visas fram till 5/5

Läs mer