Tommy Sveningsson på Teckningsmuseet

 

EUPHRASIA
12/2 –29/5 2022
Euphrasia är ett släkte i familjen snyltrotsväxter – en liten blomma med det svenska namnet »ögontröst«. Namnet kommer från växtens forna användning vid ögonbesvär. Ögontröst är även något som bildkonst kan vara för en betraktare. Tommy Sveningsson söker i sin konst efter förlagor i den subjektiva upplevelsen av platser i hans närhet. Det kan vara en upptäckt av något i omgivningen under ett visst ljusförhållande som antyder om en stämning. Den yttre miljön speglar ett inre tillstånd i ett slags vardagsmagiskt ögonblick. Många gånger innehåller bilderna något symboliskt objekt, som en bro eller en grind.