Samira Englund

27.2 - 17.3 2021


Foto: David Eng

Samira Englund – This Too Shall Pass

Utdrag ur Mikael van Reis essä “Världens utsträckningar – om Samira Englunds nya målningar:

“Jag ser detta i Samira Englunds senaste målningar som är skapade under 2020-
2021 – coronatiden som anbefallt isolering och distans för alla och envar. Nu
utvidgar konstnären sitt territorium! Det får en särskild betydelse för en konstnär
som redan är bosatt ute i skogen – den skog som inte är vykortsskön men just
därför inbjuder till en sekulär och solitär meditation. Där väntar en särskild
fysisk närvaro.

Det är ibland bilder av den andakt som tystnaden i skogen inbjuder till –
någonstans och ingenstans. Platser som först sent fått namn. Som i målningen av
forsflödet som ringlar ner ur skogen som en väg till något sagoland. Hitåt eller
ditåt. Samira Englund börjar i de biologiska kunskapstablåerna och tar sig vidare
ut mot den betraktade världen som ett obegränsat territorium fast väl att märka
utan myter eller överskrifter. Skönheten är som vanligt i betraktarens öga – och
genom ett lyckligt koloristiskt spektrum.”

Samira Englund har en kandidat i fri konst från Goldsmiths University of London. Hon har bland annat ställt ut på Shoreditch Town Hall, London, Bollnäs Konsthall och Galleri Thomassen. Samira är representerad vid Statens konstråd, Uppsala läns landsting, Luleå kommun, Göteborgs kommun, Landstinget Gävleborg mfl. och har genomfört flera offentliga gestaltningar runt om i Sverige.