Sara Nilsson – Not all who wander are lost

OCT 24, 2013

Det återkommande temat i Sara Nilsson verk är ”tillbaka till naturen”. Under flera år har hon intresserat sig för 60- och 70-talsrörelser. I hennes verk porträtteras en slags gröna vågare som har naturen som en tillflyktsort. De uttrycker sina åsikter genom enkla, demonstrativa gester. De går sin egen väg, följer sin intuition och försöker låta resan snarare än målet hamna i fokus.

Sara Nilsson arbetar med figurativt måleri och skulptur. I utställning på galleri Thomassen visas främst nya skulpturer. Men måleriet tar stor plats även i de tredimensionella verken. Bakom skulpturerna ligger ett mödosamt och tidskrävande arbete där små bitar av papper har limmas ihop lager för lager. Sedan har skulpturerna bearbetats och sakta formats fram innan de slutligen målas. Resultatet har ett säreget och personligt uttryck.

Sara Nilsson, född 1978 i Torsby, bor och arbetar i Stockholm. Har tidigare ställt ut på bl.a. Galleri Thomassen, Stene Projects, Galleri 54 och Haninge konsthall.

www.saranilsson.com