Sara Nilsson

20.03 – 11.04 2021

Sara Nilsson – Floral Essence

Utställningen Floral Essence är Sara Nilssons fjärde separatutställning på Galleri Thomassen.
I Sara Nilssons verk står relationen mellan människa och natur i fokus. I hennes skulpturer och
målningar möter vi individer som sökt sig ut i skog och mark. Figurerna är ofta omgivna av
blommor och växter. De verkar hämta styrka och kraft ur relationen och samspelet med växtlivet.
En av dem står i ett prunkande landskap av olika invasiva växter, en annan har tatuerat in blommor,
svampar och bär över hela överkroppen. Andra befinner sig uppe på jättelika färggranna
trädstubbar och spanar ut över omgivningen. Det kan hända att de tillhör en förening, ägnar sig åt
skogsterapi eller är del av en miljörörelse. Figurerna rör sig fram i växtligheten och utför aktiviteter i
skogens enskildhet. De verkar drivas av en längtan efter samhörighet och knyta an till ett större
sammanhang. Möjligen söker de en sammanslutning likt naturens samverkan mellan växter, träd
och svampar.

Sara Nilsson (f. 1978) är verksam i Olsäter, Värmland. Hon är utbildad på Konstfack och tog sin
magisterexamen i fri konst 2007. De senaste åren har Nilsson haft ett flertal separat‐ och
grupputställningar, både nationellt och internationellt. Hon har även gjort offentliga utsmyckningar
till Lorensbergsparken och Västerhedsskolan i Göteborg.