SAMSUNG CSC

Tommy Krek Sveningsson – Zagi

MAR 7 - 29, 2015

ZAGI
Det som var, är.

Under 1960- och 70-talet beställdes ett större antal platsspecifika monument av forna
Jugoslaviens dåvarande president Josip Broz Tito. Dessa monument placerades där strider under andra världskriget tagit plats eller där koncentrationsläger upprättats.
De nu övergivna monumenten lockade fram till 1990-talets början miljontalsbesökare.
Då den socialistiska staten Jugoslavien upphörde att existera föll besöken.
Drastiskt.

De då så kraftfulla.
De då så meningsfulla.

Lagrade minnen och framtidstro.
Effekt: identitet.

Vi blickar framåt nu.

Men att minnas är inte lika med att stagnera,
därför återvänder jag till de svunna fragmenten.
Zagi.
Objekt och minne, sport och äventyr.
Flykt och utflykt.

Fragment och lösryckta meningar, så som meningen.
Så som minnet.
Så som inlärning.
Inkodning, lagring och återgivning.
Men jag är inte ute efter en sanning,
jag söker flera, mera.

Att förändra världen: förändra värden.

Vidare.

Text: Jenny Johansson

Tommy Krek Sveningsson (f. 1982 i Jönköping) bor och arbetar i Göteborg. Han är utbildad vid Konsthögskolan Valand i Göteborg. Han är en av initiativtagarna till det kuratoriella projektet VITA ROSEN och ingår i konstnärskollektivet Senoren. Han har tidigare visat sitt arbete på bland annat Bohusläns Museum 2014, Konsthallen Trollhättan 2014, Galleri Verkligheten i Umeå 2013 och Gallery Steinsland Berliner, Stockholm 2013. ZAGI är Sveningssons andra utställning på galleriet.