Tommy Sveningsson

16.2 - 3.2 2021

Foto: David Eng

 

Tommy Sveningsson – Vacuum Emblems 

I Vacuum Emblems, Tommy Sveningssons andra separatutställning på Galleri Thomassen, undersöks symboler och grafiska motiv från medeltidens upplysta manuskript och sagor till samtidens piktogram. Beståndsdelar korsas och sammanfogas till nya enheter. Idéer ackumuleras till visuella ledtrådar.

Genom att tolka allegoriska artefakter och bearbeta dom återföds idéer som har legat vilande som tidlösa liknelser. Symbolernas eviga tidsålder är ett bevis på deras odödliga funktion. Den enda enhet som kan röra sig fritt mellan vårt undermedvetna och medvetna, manifestera sig i våra drömmar och föra oss närmare en sanning i vårt vakna liv.

Tommy Sveningsson är född i Jönköping 1982. Han är utbildad på konsthögskolan Valand där han tog sin magisterexamen 2010. Har bland annat ställt ut i Los Angeles, Oslo, Köpenhamn och Stockholm. Sveningsson är representerad av Steinsland Berliner i Stockholm och Galleri Thomassen i Göteborg.

Previous exhibition at Galleri Thomassen