Trinidad Carrillo

08.05 - 30.05 2021

Trinidad Carrillo – Observations of Oneiros and the Ivory gate

I Trinidad Carrillos bildvärld är magin självklar. Tiden, platser, kulturer och människor flyter samman både i vardagen och bortom det verkliga. Fotografierna gestaltar ofta glipan mellan dröm och vakenhet, mellan det yttre och det inre. Trinidad Carrillo arbetar med en form av obestämbar kuslighet som är bitvis svår att befinna sig i.

Ett bra utgångsläge för att ta till sig Trinidad Carrillos konstnärskap är att tänka på författaren och aktivisten Rebecca Solnits bok Gå vilse. En fälthandbok. Där upphöjer Solnit känslan och befrielsen i att få vara vilse. Det är just när du är vilse som du blir fullkomligt medveten om var du är. Du känner med hela kroppen, tar in allting du har runtom dig för att förstå var du hamnat. När du befinner dig i den situationen lär du dig något helt nytt om världen. Den expanderar och blir större än din tidigare kunskap om den.

Trinidad Carrillos bilder ligger nära dokumentärfotografins estetik – en genre som traditionellt gjort anspråk på att skildra verkligheten. Hon gör konstfotografi men det är fortfarande verklighet, fast en verklighet där hon själv har krafter. Som om porträtten på växterna tagits av en häxa som söker en kraft och kunskap som i dag gått förlorad. En kunskap som många ursprungsbefolkningar haft och i vissa fall fortfarande har. Bilderna kan betraktas som en dokumentation av seanser under trans, samma tillstånd Hilma af Klint skildrar i sina målningar. Det övernaturliga skulle inte behöva betraktas som övernaturligt. Trinidad Carrillo visar vägen tillbaka till en slags samklang med naturen.

Att tillåta magin att existera.

 

Trinidad Carrillo (f.1975) är en svensk-peruansk konstnär utbildad vid Fotohögskolan i Göteborg. Trinidad Carrillo har haft separatutställningar på bla. Sundsvallsmuseum, Världskulturmuseet, Husby Konsthall och Nässjös Konsthall. Carrillo har deltagit i utställningar i Washington, Reykjavik, Bogota, Berlin och Seol mfl. Hennes verk finns representerade i flera kommuner samt på Göteborgs Konstmuseum, Washington D.C, Art Museum of the Americas och hos Statens Konstråd. 2018 fick hon Swedish Photography Award by Sandeng.