Stipendiatutställning 2022: Lisa Liljeström, Sara Kallioinen Lundgren och Tova Tilliander

10.09 - 27.09 2022


Våga Se – Konst som ideell förening finns till för att göra konsten mer lättillgänglig för en bred allmänhet och för att stödja vår tids konst. Utöver att vi kan involvera en mängd konstnärskap genom att låta olika konstnärer skapa konst åt er medlemmar, delar vi också årligen ut stipendier riktat till unga konstnärer. Intäkterna från era medlemskap blir på så sätt inte bara ett bidrag till samtidskonsten och konstverken som skapas åt er, utan också ett hjälpande inslag till unga konstnärers fortsatta verksamhet och framtidens konst!

Året 2022 har stipendier á 10 000 kr vardera tilldelats Lisa Liljeström, Sara Kallioinen Lundgren och Tova Tilliander. I samband med stipendiet kommer flera av deras verk att visas på Galleri Thomassen i en grupputställning under September 2022. Vi ser mycket fram emot att få fortsätta följa dessa lovande konstnärer och deras konstnärskap!